2007/Jan/25

จับมือฉันไว้ อย่ามองไปข้างหลัง

จับมือฉันไว้อย่ามองไปทางนั้น

จะบอกอย่างไรให้รู้

จะบอกอย่างไร

จะพูดอย่างไรให้เธอเห็น

ว่าฉันเป็นที่มีใจรอคอยอยู่ไม่ไกล

จะบอกอย่างไรจะพูดอย่างไรให้เธอรู้

เธอยู่ในลมหายใจ ทุกลมหายใจของฉัน

จับมือฉันไวจะเจ็บไปก็เท่านั้น

อยากให้มองมาที่ทางฉัน

อยากให้ลืมเรื่องเหล่านั้น

มาเริ่มต้นใหม่ วันของเรา

Comment

Comment:

Tweet


เล่นเอมไม่ได้
อีเมลมาละกันพี่
สบายดีนะ
ทำงานเปนไง
ชั้นแย่วะพี่เหม่ง
เซ็ง
#1 by Missing Note At 2007-02-01 13:35,